Blog van Marco van Zandwijk

Vanuit de BouwBroedPlaats zijn we op zoek naar jouw connectie met het onderwijs en de bouw. We vragen betrokkenen bij de BouwBroedPlaats om een blog te schrijven voor op de website van het BouwBroedPlaats. Marco van Zandwijk is vader, architect en om-denker en zal tijdens de BouwBroedPlaats Experienzzz zijn gedachten met jullie wisselen in een workshop!

Werken vanuit gebruikersperspectief
Een gezonde, functionele, duurzame en betaalbare leeromgeving voor leerkrachten en kinderen. Dit gun je als ouder toch ieder kind? De praktijk schets ons jammerlijk genoeg maar al te vaak een andere realiteit. Een praktijk waarin ambities vooral blijven hangen op papier om vervolgens BETA gebouwen te realiseren voor een doelgroep die grotendeels bestaat uit ALFA’s. Gebouwen worden daarbij al snel gezien als iets statisch en onveranderbaars waar je vanaf het moment van oplevering voor een periode van zestig jaar aan vast zit.  Gebouwen worden dan ineens het werkveld van volwassenen die zich vanuit hun ‘onderhoudsplicht’ bezig houden met meerjarenonderhoudsplannen, exploitatie, conditiemetingen en de instandhouding. De vraag die ‘of het gebouw optimaal geschikt is voor het verzorgen van onderwijs’ doet er dan ineens niet meer toe.

In mijn dagelijks werk (vanuit kenniscentrum Ruimte-OK) vertrek ik vanuit het uitgangspunt dat de behoeften van het lerende kind (het gebruikersperspectief) centraal dient te staan. Vorm en techniek zijn daar vervolgens van afgeleid. Wie het lerende kind centraal stelt kijkt naar welke middelen deze nodig heeft. De gebouwde omgeving maakt daar onderdeel van uit. Waar deze tot voor kort tot stand kwam door normatief denken vanuit een lokale verordening en kwaliteitsnormen uit de jaren tachtig is momenteel een transitie gaande die weer vertrekt vanuit de vraag. Dit vergt een omslag in ons denken over de wijze waarop over huisvesting wordt nagedacht. Dit samen met de organisaties die daarin een verantwoordelijkheid dragen.

Omkering in het denken
Maar hoe breng je deze verandering op gang? Geld mag niet het antwoord zijn. We moeten de dingen anders gaan regelen. Er moet een collectieve beweging op gang komen die niet alleen de noodzaak inziet de dingen anders te regelen, maar er ook voor kan zorgen dit waar te maken en te behouden voor de langere termijn. Het is dan ook om deze reden dat ik de opzet van de Bouwbroedplaats waardeer. Het stelt in zijn ‘zoektocht’ de hoofdrolspeler (de eindgebruiker) centraal. Na zeventien jaar vanuit verschillende perspectieven nauw betrokken te zijn bij de bouw en verbouw van (brede) scholen heb ik gemerkt dat er kennis, expertise en bereidheid genoeg is om de gewenste verandering handen en voeten te geven. Waar het veelal aan ontbreekt is vertrouwen en daadkracht om de vertaalslag te kunnen maken van een gedragen visie naar een concrete aanpak die werkt en beklijft. Om deze vertaalslag te kunnen faciliteren zijn oa. de scholenbouwwaaier en het kwaliteitskader huisvesting voor het basisonderwijs ontstaan. Praktische hulpmiddelen waarin kennis over bouwen overzichtelijk is gebundeld. Hulpmiddelen die met scholen en gemeenten tot stand zijn gekomen en scholen op weg helpen met het formuleren van hun ambities ten aanzien van de bouw en verbouw. Dit in een taal die zij kennen. Mijn bijdrage aan de Bouwbroedplaats zal zich er op richten hoe je het belang van kinderen en leerkrachten kunt meenemen in het proces van bouw en verbouw. Hoe maak je een Programma van Eisen kind-proof? Hoe zorgen wij ervoor dat het over kinderen blijft gaan?

De werkdruk in het onderwijs en de wetenschap dat onderwijsorganisaties veelal nog onbewust onbekwaam zijn ten aanzien van hun huisvestingsvraagstukken maken het vanuit algemeen belang noodzakelijk aandacht te blijven vragen voor een slimme inzet van beschikbare middelen en oog te hebben voor hun behoeften ten aanzien van deze huisvesting. Mijn persoonlijke wens is om blijvend aandacht te genereren voor de fysieke leeromgeving en de kennis die daarvoor reeds beschikbaar is niet verloren te laten gaan in de snelheid van de bouwpraktijk en de overload aan informatie die over het bouwen van scholen reeds beschikbaar is.

Marco van Zandwijk

Vader | Architect | Omdenker (en meer)
06-4791 6249
www.ruimte-OK.nl
www.scholenbouwwaaier.nl
@gezondengoed (twitter)

Blog Machiel Karels van DWA

Vanuit de BouwBroedPlaats zijn we op zoek naar jouw connectie met het onderwijs en de bouw. We vragen betrokkenen bij de BouwBroedPlaats om een blog te schrijven voor op de website van het BouwBroedPlaats. Machiel Karels zal tijdens de BouwBroedPlaats een workshop geven over Frisse Scholen!

Hallo,

Mijn naam is Machiel Karels. Werkzaam bij DWA als consultant Duurzaam Ontwikkelen van Maatschappelijk Vastgoed. Dat doe ik al meer dan 10 jaar met veel plezier en in vernieuwende en toonaangevende projecten. Zie hiervoor onder andere de net uitgebrachte whitepaper van het ministerie van Binnenlandse Zaken ‘Ervaringen van zes koplopers van (bijna) energieneutrale scholen’.

Klimaatneutrraal of energieneutraal, klasse A of klasse B, Kwaliteitskader Ruimte-OK of Frisse Scholen? Zelf financieren of extern financieren. Functioneel omschrijven of prestatiegericht? Waar gaat het nu eigenlijk om?

Om goed onderwijs! Dat is de essentie. Daar moet het ontwerp en de exploitatie van gebouwen op ingericht worden. Te veel blijven we als techneuten verlekkerd naar al die mooie technieken kijken en verliezen we de eindgebruiker uit het oog. Het is dan ook de kunst om onderwijshuisvesting niet als kostenpost te benaderen maar als strategisch ‘bedrijfsmiddel’ voor een schoolbestuur. Vanuit de besef is het bouwen en beheren van duurzame scholen opeens geen technische discussie meer maar moet het een samenhangende aanpak zijn vanuit techniek (integraal ontwerp, gegarandeerde onderhoudsprestaties), organisatie (bij elkaar brengen van belangen meet focus op eindgebruiker) en financien (eigendomsverhouding, Total Cost of Ownership). Gelukkkig zijn er voorbeelden te over hoe schoolbesturen met beperkte middelen daar toch slim invulling aan hebben weten te geven. Ik heb er mn werk van gemaakt.

Ennuh… Als we ergens de focus op moeten leggen is het wel de bestaande bouw. Te veel scholen moeten nog gezond gemaakt worden. En, nog erger, te veel scholen zijn weliswaar aangepakt maar zijn daardoor van de regen in de drup terechtgekomen met alle gevolgen van dien. Graag inspireer ik jullie in mijn deelsessie met een integrale aanpak om op laagdrempelige wijze bestaande PO-scholen snel, effectief en met resultaat aan te pakken. Resultaten? Die zijn inmiddels bekend: Met dezelfde investeringen een meer dan 50% beter binnenmilieuresultaat, 25 keer meer CO2 besparing en lagere exploitatiekosten dan in traditionele projecten, inclusief prestatiegaranties voor 10 jaar. Reden genoeg om deze aanpak breder te delen. Ik daag je uit om kennis te nemen van de aanpak en met verbeterpunten te komen zodat jij er ook wat mee kan. Dat doen we in een zeer interactieve workshop waarbij alle kennis en ervaringen van deelnemers een plek krijgt.

Er is nog zoveel te doen. Reden genoeg om de koppen bij elkaar te steken en uit te broeden hoe we daarin elkaar kunnen versterken en goed onderwijs faciliteren met duurzame huisvesting! Ik ontmoet je graag in de workshop: De Gezonde Scholen Aanpak: exploitatieneutraal renoveren van gezonde scholen.

Groet!

Machiel

BouwBroedPlaats Experience 22 januari in Amersfoort!

We zijn druk bezig met de voorbereidingen voor de BouwBroedPlaats Experience op 22 januari 2015. Het programma begint steeds meer vorm te krijgen en het deelnemersveld is interessant.

De BLOGS op BouwBroedPlaats.nl van MEEmakers
De website www.bouwbroedplaats.nl is up and running en er staan al enkele Blogs op van de MEEmakers. MEEmakers zijn, zoals het woord al zegt, de mensen die ons inspireren en MEE helpen met het maken van de BouwBroedPlaats. De MEEmakers wordt gevraagd om een blog te schrijven over hun ervaring en hun visie op de bouw en het onderwijs. Zoals hieronder te lezen is!

Locatie van de Experience!
De locatie voor de BouwBroedPlaats Experience is bekend! We heten jullie 22 januari graag welkom in het I-Centrum Amersfoort Vathorst. Een inspirerende locatie waar ruimte is voor de Experience. De locatie is goed bereikbaar per auto en er is voldoende parkeergelegenheid.

Trailer
De derde en de laatste trailer staat online. In het bericht hieronder kan je hem direct bekijken!

BouwBroedPlaats Experience
Datum: 22 januari 2015
Tijdstip: 12.00-17.00
Locatie: I-Centrum Vathorst Veenslagen 2, 3825 RV Amersfoort

Heb je je nog niet aangemeld? Doe dat dan snel door te klikken op de aanmeldknop.

aanmelden

 

Gebruikerstaal versus gebouwentaal

Vanuit de BouwBroedPlaats zijn we op zoek naar jouw connectie met het onderwijs en de bouw. We vragen betrokkenen bij de BouwBroedPlaats om een blog te schrijven voor op de website van het BouwBroedPlaats. Barbera is een van de MEEmakers van de BouwBroedPlaats en ze zal een workshop over taal en communiceren. Hieronder haar Blog over gebruikerstaal vs gebouwentaal.

Als ik aan een willekeurige persoon vraag:”omschrijf je keuken eens?”, dan krijg je het volgende antwoord:” Wij hebben een grote leefkeuken met kookeiland en een grote tafel waar we met grote groepen mensen gezellig aan eten”. Ze omschrijven hun keuken vanuit de beleving. Ik heb nog nooit iemand horen praten over: de uitstraling, m2-s en relaties met andere ruimtes. Zelfs bouwkundigen omschrijven hun keuken niet zo. 

Bij nieuwbouw en verbouwtrajecten vragen wij dit echter wel van de gebruikersgroepen die betrokken worden. Ik vraag me echter af of dit wel de juiste taal is. De gedeelde taal is de beleving. De beleving zegt meer dan alleen uitstraling en een omschrijving van wat je er gaat doen. Het sociaal emotionele beleven voeg je er aan toe. Hierdoor benoem je de look & Feel van een ruimte.

In schoolgebouwen zijn de ruimtes vaak allemaal met eenzelfde uitstraling ingericht. Daardoor krijg je een koud, kil en anoniem gebouw. Zeker als je wil dat leerlingen zelfstandig gaan werken kan de inrichting daarbij helpen. Als je ruimtes inricht voor een bepaalde functie en dit ook duidelijk maakt met spreuken op de muur of met het meubilair, is minder klassenmanagement nodig. De 21ste eeuwse vaardigheden vragen sowieso om een andere inrichting. Alleen al goed samenwerken vraagt één tafel met meerdere stoelen of twee banken eromheen. Ook moet er een bepaalde mate van intimiteit ontstaan. Met de ruggen tegen elkaar levert alleen maar irritatie op.

De gebruikersgroep die we aanspreken tijdens een nieuwbouw of verbouwtraject is mijnsinziens verre van compleet. Wie zijn eigenlijk de gebruikers van een school? De leerlingen, schoolteam en de ouders. Het schoolteam wordt uitgebreid bevraagt, de leerlingen niet of minimaal. Hierdoor wordt de behoefte van de leerlingen volledig over het hoofd gezien. Terwijl zij er toch op een optimale manier moeten gaan leren.

Tijdens de workshop die ik aanbiedt op de experienzzzzz, gaan we aan de slag met communicatie. Deze workshop zal ik samen met Anne Bots van ICS adviseurs aanbieden. Met verschillende oefeningen gaan we de rollen in het bouwproces behandelen en de taal/communicatie die nodig is. Zodra je andere vragen stelt, krijg je ook andere antwoorden. Met als gevolg andere gebouwen. Doet u mee?

Barbara Winkelhuyzen van Barbara Inspires

www.Barbarainspires.nl

En Anne Bots van ICS adviseurs

Www.icsadviseurs.nl

 

Belangen Verstrengelen

Vanuit de BouwBroedPlaats zijn we op zoek naar jouw connectie met het onderwijs en de bouw. We vragen betrokkenen bij de BouwBroedPlaats om een blog te schrijven voor op de website van het BouwBroedPlaats. Vandaag de beurt aan Sandra. Sandra is de belangen verstrengelaar van de BouwBroedPlaats!

Wat is jouw  belang bij de BouwBroedplaats eigenlijk, vraagt Edith me als we samen een broodje eten in mijn mooie Oosterbeek.  Belang, belang, denk ik hardop. Het is natuurlijk gewoon een opdracht die ik voor Dura Vermeer heb aangenomen om hen in verbinding te brengen met en kennis op te laten doen over het onderwijs. Terwijl ik het zeg komt er nog een woord bij in mijn hoofd dat die week al eerder voorbij kwam. Op een andere plek ergens in Nederland. In een organisatie vraagstuk.  Toen ging het over het verstrengelen van belangen. En hoe dit natuurlijk niet mocht gebeuren.  Ik stond daar weer eens anders in. Het leek mij juist wel een goed idee om belangen te verstrengelen. Eigenlijk is dat ook wat ik meestal doe in organisaties en tussen organisaties , belangen verstrengelen. Vroeger noemde ik dat wel eens meervoudige partijdigheid.  Ik geloof dat ik mezelf vanaf nu ook maar BelangenVerstrengelaar ga noemen. Onpartijdig partijdig.

Dat is mijn doel van de bouwbroedplaats geloof ik, antwoord ik Edith. Dat we de belangen van bouw en onderwijs aan elkaar verstrengelen op een manier die deugt. Die waarde heeft en toevoegt. Waarde die over veel meer gaat dan geld verdienen alleen.

De BouwBroedplaats is ontstaan met als doel om onderwijs en bouw aan elkaar te verbinden. Als bouwbedrijven toch gaan bouwen in het basis onderwijs, laten ze dat dan in elk geval vanuit ‘de goede’ insteek doen, dacht ik. Vanuit hart voor onderwijs en zoveel mogelijk kennis van zaken. En als onderwijs mooie gebouwen wil, laten ze dan in zee gaan met bouwbedrijven die vanuit de inhoud in steken. En als er dan ook nog adviseurs en architecten en vormgevers aansluiten die mooi werk doen, dan kon het wel eens heel leuk gaan worden.  Maken we daar ook weer een paar filmpjes van. Iedereen zoveel mogelijk op het podium en in het licht.

Het mooiste aan broedplaatsen vind ik altijd de dingen die tussendoor gebeuren. Die je van te voren niet bedenkt en verwacht omdat je ze niet kunt bedenken. De ontmoetingen die plaatsvinden.  De samenwerking die ontstaat.  Bzzzonder die zonder dat we dat afspreken een heel bzzondere plek in gaat nemen. Gewoon. Omdat het klopt. Het hart op de juiste plek en vanuit daar gaan ondernemen. En succesvol zijn. Dus.

Liefde voor mensen en hart voor de zaak, is de ondertitel die we kozen bij MEESTERSadvies ooit.

In september hadden we een soort tussentijds intern DuraBroedplaatsje bij Bzzonder. Bouwmensen vanuit allerlei werkmaatschappijen in pak natuurlijk en druk aan de telefoon. Want dat is het ook altijd. In de bouw. Net als in het onderwijs eigenlijk. Druk druk druk.  Ik hield een verhaal over de achtergrond van de ‘BroedPlaats als Interventie strategie’ . Powerpointje. Sheets. Bekende vorm.

Mijn eerste dia was een foto van mezelf en mijn dochter Alex. Omdat ik een oproep wilde doen dat mensen behalve als Bouwer ook als vader,moeder,opa, oom of het kind dat ze zelf geweest waren aan tafel kwamen zitten. Daarbij aansluitend het verhaal van Bzzonder en Michiel. Ondernemen vanuit je hart. Ondertussen een broodje eten dat gemaakt was en uitgeserveerd werd door de BSO Kinderen. De rondleiding maakt het geheel af.

Aan het eind van de middag vertelden de mensen verhalen over hen zelf. Over eigen kinderen. Over hoe ze zelf als kind waren. Over hoe ze naar het onderwijs kijken en keken. En welke ideeën ze hebben. En welk verlangen er is dit onderwijs mooier te maken. Om omgevingen te creëren waar we onze eigen kinderen graag naar toe brengen. Hoe we denken over leren en onderwijs. Ik zat er met DE BOUW. En het ging over ONDERWIJS. Fijne mensen. Goeie ideeën. Warm hart. Goeie vakkennis. Ze zijn overal te vinden. Als je de zaak een beetje ontregelt. Iets buiten het systeem doet, of aan de randen. Mensen in de setting brengt waar je als mens graag bent. En je ze behalve op hun professie vooral ook op hun mens zijn aanspreekt. Dan gebeuren er mooie dingen. Steeds weer.

Zoals het met BroedPlaatsen gaat is het altijd weer spannend.  Omdat je niet weet wat er precies gebeurt en zal gebeuren. Onderweg er naar toe en op de dag zelf.  Ik geniet van de weg er naar toe. Van de gesprekken met Randy & Roy. De organisatie van Dura die ik  leer kennen. De wereld van tenders en aanbestedingen. Van gewoon leuke mensen ook. Ik geniet van de bijeenkomsten bij Bzzonder. De contacten met de MeeMakers. De nieuwe mensen die ik tussendoor ontmoet en de oude bekenden om samen verhalen mee op te halen en het verhaal samen verder te maken. Gisteren nog samen met Diederik letterlijk in het voorbereiden van het Magazine dat er gaat komen. Live natuurlijk. Tijdens The Experienzze op 22 januari 2015.

Daar kan ik de feestdagen wel mee in. Met dit blog wens ik iedereen die meemaakt en doet en bouwbroed ook een heel fijne afsluiting van 2014 en een mooi begin van 2015.

Tijdens het plannen vooral genieten van wat er in het NU gebeurt. Iemand heeft er ooit een liedje over geschreven. Er is ook een mooi plaatje van. Ik zeg. Kan volgens mij zowel in de Strategische Schoolplannen als in de Tenders 😉

Fijne dagen voor iedereen met veel licht en liefde in werk en leven

Sandra van Kolfschoten

BelangenVerstrengelaar

sandra

 

 

Leerruimte

Vanuit de BouwBroedPlaats zijn we op zoek naar jouw connectie met het onderwijs en de bouw. We vragen betrokkenen bij de BouwBroedPlaats om een blog te schrijven voor op de website van het BouwBroedPlaats. Hieronder de allereerste blog van één van de initiatiefnemers: Randy Dijkstra.

Mijn aanraking met het onderwijs is (zoals bij iedereen) vanuit mijn kindertijd. Daarna weinig meer. En nu ineens weer volop, én het is leuk!

Ik ben ouder geworden, ik werk, ik woon samen en toch lijkt de tijd stil te staan. Dat is het gevoel wat ik krijg als ik op (veel) scholen de mogelijkheid krijg om binnen te kijken. Een ‘kijkje in de keuken’ ik leer ervan en ervaar; het gevoel, de sfeer… De school: nog steeds dezelfde kleuren, dezelfde geur, de standaard klassen, het typische onderwijsmeubilair.. En dan te bedenken dat de afgelopen 25 jaar, vanaf mijn kindertijd tot nu, zo snel is gegaan qua ontwikkeling! Het “inzicht” lijkt hier te zijn gemist, met terugwerkende kracht veranderen is niet mogelijk, dus we doen het met het Hier en Nu en natuurlijk met zicht op de toekomst. Want de kennis die we nu hebben over de toekomstige veranderingen moeten we gebruiken . Het draait allemaal om kinderen, onze kinderen. Kinderen als begin van onze ‘nieuwe’ samenleving. Het onderwijs is samen met het schoolgebouw de basis; de leerruimte. En deze leerruimte moet goed zijn voor de kinderen! HOE? door met elkaar in gesprek te gaan, kennis te nemen van onze verschillende vakgebieden, elkaar begrijpen, elkaar respecteren, verbindingen leggen en vooral openstaan voor elkaar: Dit is de BouwBroedPlaats, dit is waar ik voor sta!

 

Randy

Psssst…wisten jullie dat….

De BouwBroedPlaats Experienzze….

 •  Zich al aardig begint te vullen met leuke mensen en mooie dingen
 • Het logo is gemaakt door een bekende jonge tekenaar die al eerder een prijs heeft gewonnen voor haar tekenkunsten. Toen wij haar vroegen de ideale school te tekenen maakte ze dit
 • Onze locatie voor de 22ste echt een heel Bzzondere is. Lekker Basic ook. Want wij houden niet van Pluche en wel van inspirerend. En van bouwen natuurlijk. Ook dat kan hier.
 • Trendwatcher Lieke Lamb een keynote zal houden over onderwijs en bouwen en wat voor trends de toekomst voor ons in petto heeft
 • Die toekomst ook al lang is begonnen bijvoorbeeld op de Steve Jobs scholen die met ons delen op welke manier gebouw en inrichting bijdraagt aan hun bijzondere onderwijs concept
 • Je geen Steve Jobs hoeft te heten om je concept en je gebouw consistent te laten zijn maar dat het eigenlijk gewoon op elke school kan. Nou ja elke school. Het gaat wel weer om heldere visie en goeie mensen. Die zijn er ook bij de 22ste
 • Er ook handige middelen zijn die je kunt gebruiken zoals de scholenbouwwaaier bijvoorbeeld. Zo wordt een bouwproces ineens heel overzichtelijk
 • We een speciaal vertaalbureau hebben ingeschakeld dat ervoor zorgt dat onderwijs en bouw mensen elkaar vlekkeloos verstaan. Weet jij wat een bestek is? Of wat ze bedoelen als ze gaan tenderen? En effectieve instructie? Waar hoort dat dan? Er wordt gewerkt aan het Grote OnderwijsBOUW woordenboek
 • Er per 1 januari sommen geld voor Bouw en Renovatie naar de schoolbesturen zijn. En er specialisten zijn die je hier van alles over weten. Handig soms.
 • We er achter zijn gekomen dat Bouwmensen ook verstand en vooral gevoel hebben van en voor onderwijs. Zijn immers ook ouders en ook zelf kind geweest. Of gebleven
 • We niet moeten vergeten dat bouwen in het onderwijs vooral ook over kinderen gaat. En op welke manier zij een bijdrage kunnen leveren in en voor het bouwproces. Welke mooie voorbeelden er al zijn en wat we nog kunnen ontwikkelen samen
 • En…. we zijn nog bezig. Het is nog geen 22 januari 2015.

Bekijk de uitnodiging hier: http://duravermeerbouw.m3.mailplus.nl/archief/mailing-217394.html

Datum: 22 januari 2015
Tijdstip: 12.00 – 17.00
Locatie: Een Bzzzondere plek in Nijkerk