Blog van Marco van Zandwijk

Vanuit de BouwBroedPlaats zijn we op zoek naar jouw connectie met het onderwijs en de bouw. We vragen betrokkenen bij de BouwBroedPlaats om een blog te schrijven voor op de website van het BouwBroedPlaats. Marco van Zandwijk is vader, architect en om-denker en zal tijdens de BouwBroedPlaats Experienzzz zijn gedachten met jullie wisselen in een workshop!

Werken vanuit gebruikersperspectief
Een gezonde, functionele, duurzame en betaalbare leeromgeving voor leerkrachten en kinderen. Dit gun je als ouder toch ieder kind? De praktijk schets ons jammerlijk genoeg maar al te vaak een andere realiteit. Een praktijk waarin ambities vooral blijven hangen op papier om vervolgens BETA gebouwen te realiseren voor een doelgroep die grotendeels bestaat uit ALFA’s. Gebouwen worden daarbij al snel gezien als iets statisch en onveranderbaars waar je vanaf het moment van oplevering voor een periode van zestig jaar aan vast zit.  Gebouwen worden dan ineens het werkveld van volwassenen die zich vanuit hun ‘onderhoudsplicht’ bezig houden met meerjarenonderhoudsplannen, exploitatie, conditiemetingen en de instandhouding. De vraag die ‘of het gebouw optimaal geschikt is voor het verzorgen van onderwijs’ doet er dan ineens niet meer toe.

In mijn dagelijks werk (vanuit kenniscentrum Ruimte-OK) vertrek ik vanuit het uitgangspunt dat de behoeften van het lerende kind (het gebruikersperspectief) centraal dient te staan. Vorm en techniek zijn daar vervolgens van afgeleid. Wie het lerende kind centraal stelt kijkt naar welke middelen deze nodig heeft. De gebouwde omgeving maakt daar onderdeel van uit. Waar deze tot voor kort tot stand kwam door normatief denken vanuit een lokale verordening en kwaliteitsnormen uit de jaren tachtig is momenteel een transitie gaande die weer vertrekt vanuit de vraag. Dit vergt een omslag in ons denken over de wijze waarop over huisvesting wordt nagedacht. Dit samen met de organisaties die daarin een verantwoordelijkheid dragen.

Omkering in het denken
Maar hoe breng je deze verandering op gang? Geld mag niet het antwoord zijn. We moeten de dingen anders gaan regelen. Er moet een collectieve beweging op gang komen die niet alleen de noodzaak inziet de dingen anders te regelen, maar er ook voor kan zorgen dit waar te maken en te behouden voor de langere termijn. Het is dan ook om deze reden dat ik de opzet van de Bouwbroedplaats waardeer. Het stelt in zijn ‘zoektocht’ de hoofdrolspeler (de eindgebruiker) centraal. Na zeventien jaar vanuit verschillende perspectieven nauw betrokken te zijn bij de bouw en verbouw van (brede) scholen heb ik gemerkt dat er kennis, expertise en bereidheid genoeg is om de gewenste verandering handen en voeten te geven. Waar het veelal aan ontbreekt is vertrouwen en daadkracht om de vertaalslag te kunnen maken van een gedragen visie naar een concrete aanpak die werkt en beklijft. Om deze vertaalslag te kunnen faciliteren zijn oa. de scholenbouwwaaier en het kwaliteitskader huisvesting voor het basisonderwijs ontstaan. Praktische hulpmiddelen waarin kennis over bouwen overzichtelijk is gebundeld. Hulpmiddelen die met scholen en gemeenten tot stand zijn gekomen en scholen op weg helpen met het formuleren van hun ambities ten aanzien van de bouw en verbouw. Dit in een taal die zij kennen. Mijn bijdrage aan de Bouwbroedplaats zal zich er op richten hoe je het belang van kinderen en leerkrachten kunt meenemen in het proces van bouw en verbouw. Hoe maak je een Programma van Eisen kind-proof? Hoe zorgen wij ervoor dat het over kinderen blijft gaan?

De werkdruk in het onderwijs en de wetenschap dat onderwijsorganisaties veelal nog onbewust onbekwaam zijn ten aanzien van hun huisvestingsvraagstukken maken het vanuit algemeen belang noodzakelijk aandacht te blijven vragen voor een slimme inzet van beschikbare middelen en oog te hebben voor hun behoeften ten aanzien van deze huisvesting. Mijn persoonlijke wens is om blijvend aandacht te genereren voor de fysieke leeromgeving en de kennis die daarvoor reeds beschikbaar is niet verloren te laten gaan in de snelheid van de bouwpraktijk en de overload aan informatie die over het bouwen van scholen reeds beschikbaar is.

Marco van Zandwijk

Vader | Architect | Omdenker (en meer)
06-4791 6249
www.ruimte-OK.nl
www.scholenbouwwaaier.nl
@gezondengoed (twitter)

Please like & share: