Blog Machiel Karels van DWA

Vanuit de BouwBroedPlaats zijn we op zoek naar jouw connectie met het onderwijs en de bouw. We vragen betrokkenen bij de BouwBroedPlaats om een blog te schrijven voor op de website van het BouwBroedPlaats. Machiel Karels zal tijdens de BouwBroedPlaats een workshop geven over Frisse Scholen!

Hallo,

Mijn naam is Machiel Karels. Werkzaam bij DWA als consultant Duurzaam Ontwikkelen van Maatschappelijk Vastgoed. Dat doe ik al meer dan 10 jaar met veel plezier en in vernieuwende en toonaangevende projecten. Zie hiervoor onder andere de net uitgebrachte whitepaper van het ministerie van Binnenlandse Zaken ‘Ervaringen van zes koplopers van (bijna) energieneutrale scholen’.

Klimaatneutrraal of energieneutraal, klasse A of klasse B, Kwaliteitskader Ruimte-OK of Frisse Scholen? Zelf financieren of extern financieren. Functioneel omschrijven of prestatiegericht? Waar gaat het nu eigenlijk om?

Om goed onderwijs! Dat is de essentie. Daar moet het ontwerp en de exploitatie van gebouwen op ingericht worden. Te veel blijven we als techneuten verlekkerd naar al die mooie technieken kijken en verliezen we de eindgebruiker uit het oog. Het is dan ook de kunst om onderwijshuisvesting niet als kostenpost te benaderen maar als strategisch ‘bedrijfsmiddel’ voor een schoolbestuur. Vanuit de besef is het bouwen en beheren van duurzame scholen opeens geen technische discussie meer maar moet het een samenhangende aanpak zijn vanuit techniek (integraal ontwerp, gegarandeerde onderhoudsprestaties), organisatie (bij elkaar brengen van belangen meet focus op eindgebruiker) en financien (eigendomsverhouding, Total Cost of Ownership). Gelukkkig zijn er voorbeelden te over hoe schoolbesturen met beperkte middelen daar toch slim invulling aan hebben weten te geven. Ik heb er mn werk van gemaakt.

Ennuh… Als we ergens de focus op moeten leggen is het wel de bestaande bouw. Te veel scholen moeten nog gezond gemaakt worden. En, nog erger, te veel scholen zijn weliswaar aangepakt maar zijn daardoor van de regen in de drup terechtgekomen met alle gevolgen van dien. Graag inspireer ik jullie in mijn deelsessie met een integrale aanpak om op laagdrempelige wijze bestaande PO-scholen snel, effectief en met resultaat aan te pakken. Resultaten? Die zijn inmiddels bekend: Met dezelfde investeringen een meer dan 50% beter binnenmilieuresultaat, 25 keer meer CO2 besparing en lagere exploitatiekosten dan in traditionele projecten, inclusief prestatiegaranties voor 10 jaar. Reden genoeg om deze aanpak breder te delen. Ik daag je uit om kennis te nemen van de aanpak en met verbeterpunten te komen zodat jij er ook wat mee kan. Dat doen we in een zeer interactieve workshop waarbij alle kennis en ervaringen van deelnemers een plek krijgt.

Er is nog zoveel te doen. Reden genoeg om de koppen bij elkaar te steken en uit te broeden hoe we daarin elkaar kunnen versterken en goed onderwijs faciliteren met duurzame huisvesting! Ik ontmoet je graag in de workshop: De Gezonde Scholen Aanpak: exploitatieneutraal renoveren van gezonde scholen.

Groet!

Machiel

Please like & share: