‘Back to School’ met Bewustwijzer en 2 Havo/VWO

13458588_1086665904745651_4461013686685790879_o[1]


Maandag 13 juni had ik even wat anders te doen dan de week opstarten op kantoor of op een bouwplaats. Ik ging weer naar school! Rond 8.15 moest ik me meldden bij de techniek docent Elise Vellekoop van het Cosmicus College in Rotterdam. Samen met Karin Nettenbreijers van BewustWijzer mocht ik namens BouwBroedPlaats/Dura Vermeer namelijk de eindpresentaties jureren van het project ‘maak je schoolgebouw klimaat neutraal.’

Meer dan 20 leerlingen van klas 2HV zijn de afgelopen 10 weken druk in de weer geweest met onderzoek doen, gegevens verzamelen en oplossingen bedenken voor de geformuleerde probleemstelling. Deze school, en vele andere schoolgebouwen, zijn verre van klimaatneutraal. Sterker nog, de energie- en gas rekening is hoog. In sommige gevallen zelfs extreem hoog. Daarbij zorgt het klimaat op weinig plaatsen voor een optimale leeromgeving. Tijd om in actie te komen. Tijdens dit project maken de leerlingen kennis met het doen van onderzoek door het verbruik en de luchtkwaliteit van de school te meten. Op basis van de onderzoeksresultaten worden ze uitgedaagd op zoek te gaan naar oplossingen. Ook de haalbaarheid van de oplossingen moet hierbij onderbouwd worden. Ze geven hun toekomstgerichte ideeën aan de directeur en het facilitair management van de school. Een belangrijk element van het advies is dat de energie- en gas rekening daalt, maar ook dat we uiteindelijk beter om leren gaan met onze aarde. Er werden leuke en creatieve plannen gepresenteerd zoals:
– in elk lokaal een thermostaat
– garagedeuren plaatsen voor betere ventilatie
– elektriciteitregelkastje per lokaal
– en, deze was wel heel out of the box: in een bestaand schoolgebouw over te stappen van stadsverwarming naar elektrisch verwarmen met behulp van zonne-energie door panelen op het dak en folie rondom de ramen.

Het beste idee kwam van groep 4: Han, Halil, Mucahid en Sumeia. Zij hebben bedacht om de buitenmuren beter te isoleren én het gebouw te voorzien van een ventilator die ook windenergie opwekt. Daarnaast wordt er ook extra energie opgewekt door de beweging op speciale tegels in de school om te zetten in elektriciteit. Het geheel moet nog doorgerekend worden, maar de combinatie van effectiever verwarmen, beter ventileren en energie opwekken was goed doordacht. Daarbij kwamen zij ook nog even terug op de klimaatvoetafdruk. Ze gaven aan zelf beter om te willen gaan met drinkwater en minder vlees te gaan eten.
Dit plan wordt mogelijk ook gepresenteerd op de BouwBroedPlaats in september. Interesse om deel te nemen aan de BouwBroedPlaats? Stuur dan een mail naar bouwbroedplaats@duravermeer.nl

Kai Vonk
Dura Vermeer

Please like & share:

Eerste Rotterdamse BouwBroedPlaats groot succes

BBP_Theater Walhalla (4)

 

Bij onderwijshuisvesting draait het uiteindelijk maar om één ding: dat er goed onderwijs gegeven kan worden. En daarbij moeten de leerlingen en het leerproces centraal staan. Daarom zijn Dura Vermeer en Meestersadvies ‘de BouwBroedPlaats’gestart. Op de BouwBroedPlaats komen mensen die hart hebben voor onderwijs en (ge)bouwen samen.
 
Rotterdam verdient scholen die een aanwinst zijn voor de stad. Na succesvolle edities in de regio Utrecht strijkt de BouwBroedPlaats in 2016 neer in Rotterdam met twee BouwBroedPlaatsen en een Experienzzze. Kennis halen, kennis brengen en verbindingen leggen staan centraal. Met één gezamenlijke ambitie: ‘bouwen’ aan de beste scholen van en voor onze kinderen. De eerste BouwBroedPlaats vond vorige week plaats in Theater Walhalla in Rotterdam. Op deze bijzondere en inspirerende plek deelden we met 25 creatieve denkers met verschillende achtergronden vanuit de onderwijs- en bouwsector onze ideeën over de beste schoolgebouwen voor de stad.
 
Met het hoofd in de wolken en de voeten in de klei
Na een inspirerende introductie en muziek met accordeon door oprichter en directeur Harry-Jan Bus van Theater Walhalla was het tijd om aan de slag te gaan. In groepjes deelden dromers en realisten hún ideeën over de school van de toekomst. De realisten hielden zich vooral bezig met de vragen: welke concrete vraagstukken met betrekking tot onderwijshuisvesting spelen er in Rotterdam? Op welke zaken moet een antwoord komen? Met welke realiteit hebben te maken? Terwijl de dromers zich afvragen: wat zien we voor kansen? Waar mogen we over fantaseren? Aan welke mogelijkheden is eigenlijk nog nooit gedacht? De brainstormsessies leverden veel interessante ideeën en gesprekstoffen op om over door te praten.
 
Bekijk hier het filmpje van onze eerste Rotterdamse BouwBroedPlaats!
 
Meedoen? Meld je aan!
Op 15 juni organiseren we een tweede BouwBroedPlaats om over de ideeën en conclusies door te praten. Ook bepalen we gezamenlijk de invulling van de grote BouwBroedPlaats Experienzzze op 6 oktober. We zijn dus nog steeds op zoek naar mensen met inspirerende ideeën en verhalen. Denk aan scholen die een bijzonder onderwijsconcept in huis hebben en daar hun bouw en inrichting aan (willen) verbinden. Ook ondernemende directeuren, ambtenaren, architecten of projectontwikkelaars die zowel binnen als buiten de bestaande kaders willen meedenken, zijn welkom. Stuur een email naar: bouwbroedplaats@duravermeer.nl.
 
Data: 15 juni en 6 oktober
Locatie: ntb

Please like & share:

Doe je mee op 6 april?

 

foto bbp

De BouwBroedPlaats komt naar Rotterdam! Na een succesvolle BouwBroedPlaats Experienzzze in de regio Utrecht, organiseren MEESTERSadvies en Dura Vermeer een aantal BouwBroedPlaatsen in Rotterdam.
 
Krachten bundelen
Op de BouwBroedPlaatsen komen mensen die hart hebben voor onderwijs en (ge)bouwen samen. Onderwijzers, ondernemende directeuren, ambtenaren, adviseurs, architecten of projectontwikkelaars die zowel binnen als buiten de bestaande kaders denken. Door mensen met verschillende achtergronden bij elkaar te brengen, komen we tot vernieuwende ideeën. Kennis halen, kennis brengen en verbindingen leggen staan centraal. Met één gezamenlijke ambitie: ‘bouwen’ aan de beste scholen van en voor onze kinderen. Samen zetten we de route uit voordat de reis moet beginnen, in plaats van het gebaande pad te gaan.
 
Doe je ook mee?
Op woensdag 6 april organiseren we de eerste BouwBroedPlaats. Wij nodigen je van harte uit om hierbij aanwezig te zijn. Tijdens deze middag buigen we ons over vragen zoals:

  • Wat als alles mogelijk was in Rotterdam? Wat zouden we dan voor scholen willen (ver)bouwen?
  • Op welke concrete Rotterdamse vraagstukken moeten we een antwoord bedenken?
  • Aan welke mogelijkheden hebben we eigenlijk nog nooit gedacht?
  • Wat inspireert ons? Welke mensen en concepten? Welke gebouwen?
  • Als we een Programma van Verlangen zouden maken? Wat staat daar dan in?
  • En met welke keiharde realiteit hebben we dagelijks te maken. Waar zouden we van af willen?

Ook bepalen we daar gezamenlijk de invulling van een groter event, de BouwBroedPlaats Experienzzze in het najaar (6 oktober).
 
Programma
13.00 uur             Ontvangst met broodjes in Foyer Café Walhalla  (adres: Veerlaan 11 in Rotterdam)
13.30 uur             Start BouwBroedPlaats
16.00 uur             Einde BouwBroedPlaats
 
Meld je aan
We horen graag of wij op je komst kunnen rekenen. Dit kun je doen door op de knop hierboven te drukken of een e-mail te sturen naar bouwbroedplaats@duravermeer.nl onder vermelding van je naam. Ook als je iemand kent die een meerwaarde kan leveren, horen wij dat graag.
 
Graag tot 6 april!
 
Met vriendelijke groet,
 
Kai Vonk

Please like & share:
duravermeer concepten (3 van 4) DEF

Welkom in 2016!

Het jaar van BouwBroedPlaats & Experienzze in Rotterrrrrrrrdam !

Bijna een jaar na de Experienzze in Amersfoort werd ik gebeld door mensen van Dura Vermeer uit de Rotterdamse regio. Of het niet een goed idee zou zijn om de BouwBroedplaats in Rotterdam neer te laten strijken. Om een Speciale Rotterdamse Editie te gaan doen. Met de ervaringen van de eerste BouwBroedPlaats, verder te bouwen en met elkaar na te denken en te werken. En dan dit jaar in wereldstad Rotterdam. Over Rotterdamse basisscholen. Nou graag! Ik hou van Rotterdam namelijk. Best wel veel eigenlijk.
 
Terugblik 2015
Het concept van de eerste bouwbroedplaats genereerde veel energie en verbinding. We brachten mensen samen rondom thema’s als:

  • Bouwen aan de beste basisscholen van of voor de wereld. Wat gaan we dan doen? En hoe ziet het er uit?
  • Welke ideeën en innovaties inspireren ons voor de toekomst en wat nemen we juist mee uit het verleden?
  • Welk perspectief beperkt het onderwijs en de bouw? En welke oplossingsrichtingen in denken en handelen geven nieuwe ruimte?
  • Wat moet er vooral gebouwd worden. En wat vooral ook nooit meer…….?

 
Co-creatie
Een van de belangrijkste pijlers van de BouwBroedPlaats is dat we in een veel eerder stadium dan gebruikelijk verschillende partners en geledingen bijeen brengen als het gaat om bouwen en verbouwen. Dat we niet zoals vroeger en nu nog meestal de partijen achter elkaar in lijn moeten zetten, maar veel meer in co-creatie met elkaar moeten laten optrekken in verschillende fases van een bouwproces. Zo kwamen we er achter dat in de meeste projecten de uiteindelijke gebruikers van het project (leerlingen) in 9 van de 10 gevallen helemaal niet betrokken zijn. In de BouwBroedplaats zetten we hen juist in als expert. En dat werkte bijzonder goed.
 
Met het hoofd in de wolken en de voeten in de klei 
Wat ook goed werkte is dat we Bouwmensen en Onderwijsmensen gezamenlijk een invulling van de Experienzze lieten bedenken en ontwerpen. Dat we op die manier elkaars netwerken aan elkaar konden knopen. Dat we gasten bijeenbrachten die voor beide groepen inspirerend en boeiend waren. Dat we elkaars wereld leerden kennen. En elkaars taal. En ontdekten dat we in alle verschillen iets gezamenlijks deelden wanneer we het kregen over  welke scholen we willen bouwen voor onze eigen kinderen. Dan gaan we namelijk allemaal voor uitdagende, spannende, mooie leeromgevingen. Plekken waar ruimte is. Binnen en buiten. Waar mensen graag zijn. Waar je kunt doen en denken. Waar kinderen met verschillende leerstijlen en behoeften hun eigen gang kunnen gaan. Waar je als groot mens doorheen loopt en denkt, hier zou ik nog wel wat langer willen blijven. Dat dus.
 
Natuurlijk weten we ook met elkaar. Dat tussen dromen en daden wetten staan en praktische bezwaren. En teleurstellingen uit het verleden. En gedoe. En beelden over elkaar. En regels. En we willen het wel anders, maar het kan nou eenmaal vaak niet. En dan is er ook nog geld. Dat kost het ook. En…..Het hoofd in de wolken en de voeten in de modder. Het is soms ploeteren om bij je droom te komen. En soms ook helemaal niet….
 
Doe je mee?
Graag nodigen we je uit om mee te denken en te doen in het vormgeven en ontwerpen van de Rotterdamse Experienzze. Welke mensen, ideeën, concepten mogen daar niet ontbreken? Wat zou ons kunnen inspireren en aanzetten tot mooi doen en denken? We hebben nu bedacht dat we twee Broedplaatsen (6 april en 15 juni) doen als opmaat naar De Rotterdam Experienzze op 6 oktober 2016. Op 6 april de eerste BroedPlaats. Van 13.00 uur tot 16.00 uur. In Theater Walhalla in Rotterdam-Katendrecht. Dat leek ons wel een goeie plek. Om te starten met broodjes. En het ontwerpen van een gezamenlijke ambitie voor De Rotterdamse Scholen. Waar gaan we voor hier? En waar willen we van af juist? En waarom dan? En hoe zou dat kunnen? En gaan we ook iets maken met elkaar? Iets heel Rotterdams? Iets inspirerends? Leuks? Waarvan je denkt als je het ziet: “Hee dat wil ik ook. Hebben. En uitdelen. Omdat het mijn denken aan zet. Over onderwijs. Over bouwen. Scholen.” De ideale school is immers voor ons allemaal, zo liet Jules ons al in haar ontwerp van het BouwBroedplaatslogo zien.
 
Leuke mensen. Hart voor Onderwijs. Hart voor Rotterdam. Hart voor bouwen. Visie. Inspiratie. Vakmanschap. Ambitie. Ideeën. Laten we vooral gewoon beginnen. Kom je erbij? 6 april om te beginnen.
 
Je kunt je aanmelden door een mailtje te sturen naar bouwbroedplaats@duravermeer.nl
 
Namens de BouwBroedplaats
 
& Dura Vermeer
 
Sandra van Kolfschoten
 
www.meestersadvies.nl

Please like & share: